Stivra


Tor Sara, stivrajođiheaddji. Tor Sara lea eaiggádiid ovddasteaddji stivrras. Anders S. Buljo lea nubbinjođiheaddji ja ovddasta eaiggáda Guovdageainnu suohkána.Gunn Britt Retter lea stivraláhttu evttohuvvon miel-oamasteaddjis Sámedikkis Norggas.


Anne Kirste Aikio barga Sámi kultuvrra leanadáiddárin ja lea maid Skábmagovat-filbmafestivála festiválajođiheaddji.Oskar Östergren lea stivraláhttu ja ovddasta Sámi Filbmabargiid searvvi.
Várreláhttut


Isak Mathis Buljo


Nils Gaup
Emišuvdna

Internašunála Sámi Filbmainstituhta AS eaiggáda Guovdageainnu suohkan ja Norgga Sámediggi. Otná eaiggádát áigot bovdet Sámedikkiid dahje eará eaiggádiid Ruoŧas ja Suomas ISFii sihkkarastit doaibmaruhtadeami. Ášši lea maid digaštallojuvvon Sámi Parlamentáralaš ráđis ja sii leat positiivat jurdagii, muhto Suoma ja Ruoŧa bealde leat lágalaš hástálusat čadnon áššái, maid dál leat iskame.
Kulturdepartemeantta Norggas ruhtada ollásit ISFI’a filbmadoaimmaid. Kulturdepartemeantta njuolggádusat leat vuođđun ISFI’a doibmii ja ISFI lea ožžon našunála ja internašunála statusa. Norgga ráđđehus lea 2015 stádabušeahtas cealkán ahte lea našunála mihttu ahte ráhkaduvvojit eambbo sámi filmmat, guhkesfilmmat ja TV ráiddut. Muđui leat ISFI’as prošeavttat mat ruhtaduvvojit eará ruhtadeddjin.
Njuolggadusat – ulbmil

§ 1 Ulbmil

Internašunála Sámi Filbmainstituhtta (ISFI) galgá bisuhit ja ovdánahttit sámi filbmabuvttadeami. Dát mielddisbuktá fágagelbbolašvuođa nannema ealligovaid suorggis, sihke álbmoga ja filbmabargiid gaskkas, ja ovdánahttit diehtima filmma birra dego dáiddalaš govahallán ja dása guoskevaš doaimmaid.

Viidáseappot galgá Internašunála Sámi Filbmainstituhtta (ISFI) galgá álo árvvoštallat sámi filmma buvttadaneavttuid ja buoridit dáid eavttuid.
Ja nannet gelbbolašvuođa ealli govaid ealáhusas ja ovdanahttit álgoálbmotfilmma ja ovttasbarggu máilmmi iešguđet álgoálbmot filbmabirrasiid gaskka.

Internašunála Sámi Filbmainstituhtta (ISFI) mihttu lea ja bargá dan ovdii ahte ásahus galgá ovddidit sámi filmmaid Norggas, Ruoŧas, Suomas ja Ruoššas. 

Internašunála Sámi Filbmainstituhtta (ISFI) galgá bargat dan nala ahte ásahit ja doaimmahit sámi filbmafoandda Filbmagiisá. Filbmafoandda mihttu lea ovdánahttit ja ruhtadit sámi filbmaprošeavttaid, ja ovddidit filmma kulturealáhussan ja lasihit árvoháhkama.