Guhkesfilbma bargobádji
Internašunála Sámi Filbmainstituhtta lea 2015 rajes lágidan guhkesfilbma bargobádji, sámi filbmačálliide ja filbmabagádalliide. Leat leamaš vihtta deaivvadeami ja 11 prošeavtta oasálastet ja leat ovdáneamis. Mentorat leat Nils Gaup, Olle Wirenhed ja Liisa Holmberg.